Architekt Szczecin

MNG Architekt
Małgorzata Nadzieja Głogowska

Architekt IARP

tel. 502650064
e-mail: mng.architekt[at]wp.pl

Architekt

Specjalista zajmujący się projektowaniem i wznoszeniem budowli (łac. architectus, gr. arkhitekton – mistrz budowlany, kierownik prac).

Architekt decyduje o ostatecznym kształcie budynku.
Zawód ten łączy w sobie wiele dziedzin nauki i techniki a architekci funkcjonują na styku technologii, rynku inwestorskiego oraz sztuki.

Praca architekta często zależy od skali, rodzaju, charakteru projektu, umowy z klientem i innych czynników.

W skrócie w pracy architekta można wyszczególnić następujące etapy.

Przygotowanie koncepcji architektonicznej uwzględniającej:

 • potrzeby, wymagania, upodobania klienta,
 • analizę stanu istniejącego terenu lub budynku,
 • uwarunkowania planistyczne i możliwości techniczne,
 • wizję przestrzenną.

Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę:

 • przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych wymaganych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • współpraca z zespołem specjalistów zajmujących się projektowaniem konstrukcji oraz instalacji - koordynacja zespołu projektowego,
 • przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli zachodzi taka potrzeba:

 • przygotowanie projektu wykonawczego - uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany,
 • nadzór robót budowlanych - kontrola, czy prace wykonywane są zgodnie z projektem, dostarczanie brakujących informacji, zatwierdzanie zmian.

Zagadnienia dodatkowe związane z pracą architekta:

 • analizy możliwości zabudowy,
 • wnioski o warunki zabudowy,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • koncepcje architektoniczne,
 • doradztwo architektoniczne,
 • aranżacje wnętrz,
 • inwentaryzacje,
 • samodzielność lokalu.

Rodzaje obiektów będące przedmiotem opracowań:

 • budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • budynki gospodarcze,
 • przebudowy oraz rozbudowy,
 • adaptacje projektów typowych,
 • adaptacje poddaszy.

Obszar działania:

 • województwo zachodniopomorskie

 • Szczecin

 • Goleniów

 • Gryfino

 • Police (gmina Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police)

 • Stargard (gmina Kobylanka, Stargard)


©2009-2018 MNG Architekt Szczecin
www.szczecin-architekt.pl